Eucharystia

Eucharystia jest źródłem i szczytem życia i misji Kościoła

Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii Świętej pogłębia zjednoczenie z Bogiem, gładzi grzechy powszednie (lekkie) i zachowuje od grzechów ciężkich. Kościół więc poleca wiernym, by przyjmowali zawsze Komunię Św., gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii. Z miłości dla ludzi pozostał Pan Jezus na zawsze między nami w Najświętszym Sakramencie, nie tylko po to, aby ofiarować się za nas we Mszy Świętej, ale także dlatego, by być pokarmem dla naszych dusz. Przyjmowanie Ciała i Krwi Pana Jezusa nazywamy Komunią Świętą. W Komunii Świętej wierni przyjmują Pana Jezusa pod postacią chleba, a w niektórych wypadkach, za zezwoleniem Księdza Biskupa, także pod postacią wina.

Msza Święta

Przygotowanie

Uczestnictwo

Dziękczynienie

Czytaj więcej >
I Komunia Święta

Przygotowanie

Dokumenty

Uczniowie spoza parafii

Czytaj więcej >
Eucharystia poza Mszą św.

Komunia chorych

Wielokrotna komunia w ciągu dnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czytaj więcej >