Informacje duszpasterskie

18.07 - 25.07.2021

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii a ofiary zbierane przy poświęceniu pojazdów na środki transportu dla misjonarzy. W ubiegłą niedzielę na Misje dla ks. Zygmunta Piontka zebraliśmy 2452,41 PLN oraz 1 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele, wpłaty na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej parafii.

Ks. Zygmunt Piontek składa za moim pośrednictwem serdecznie "Bóg zapłać!" za wspólną modlitwę w ubiegłą niedzielę oraz za ofiary złożone na jego parafię na misjach w Togo.

Dzisiaj,na rozpoczęcie tygodnia św. Krzysztofa, po wszystkich Mszach św. poświęcenie pojazdów. Zachęcam do złożenia ofiary na MIVA Polska, organizację zaopatrującą misjonarzy w środki transportu. Tradycyjnie wysokość ofiary to 1 grosz za każdy szczęśliwie przejechany w ciągu roku kilometr.

Również dzisiaj w Brzeźnicy odpust ku czci Św. Rodziny. Msza św. odpustowa przy kapliczce w Brzeźnicy o godz. 16:00. Po Mszy św. poświęcenie pojazdów.

Kancelaria parafialna będzie nieczynna do 04.09.2021

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. Kolejka w lipcu (23.07.2021, godz. 18:45) Kłosek U., Cziesla M., Krybus I., Konieczny M., Gwóźdź R. i Krybus B. (30.07.2021, godz. 18:45) Malik S., Jahn-Pustula A., Krybus B., Rokicka E., Zuber L. i Depta R.

Kolejka w sierpniu: (06.08.2021, godz. 18:45) Depta K., Macheta M., Mrowiec G., Piwowar K., Wiertelorz A. i Mrozek M., (13.08.2021, godz. 18:45) Mazur K., Antczak M., Knap I., Wieczorek B., Wardęga K. i Świerczyńska Z., (20.08.2021, godz. 18:45) Mikołajczyk S., Salachna T., Kobza I., Nowak K. Antczak P. i Koneczny A., (27.08.2021, godz. 18:45) Cięcinka S., Pieczarek L., Przybyła E., Ignacy M., Depta B. i Paris K.

Udostępnij: