Informacje duszpasterskie

12.07 - 19.07.2020

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Za dwa tygodnie, w uroczystość św. Anny druga zbiórka kwartalna. Bóg zapłać!

Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych i tych, którzy niosą im pomoc.

Przypominam, że Biskup Opolski od dnia 30 maja zniósł dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. Z dyspensy nadal mogą jednak korzystać trzy kategorie osób: (1) osoby w podeszłym wieku, (2) osoby z objawami infekcji (w domyśle: objawami, które mogłyby sugerować zakażenie koronawirusem, jak np. katar, kaszel, gorączka) oraz (3) ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.

Wszystko wskazuje na to, że zaplanowana na zakończenie naszego roku misyjnego pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Szensztacie koło Koblencji w Niemczech odbędzie się w zaplanowanym terminie 16-21 września 2020 r. Trzeba jednak już ostatecznie określić się, czy ktoś chce pojechać. Przypominam, że zapisów i przedpłaty w wysokości 550 zł można dokonywać u Pani Gawlik i u Pani Pater w Centrum Eichendorffa. Pozostałe 270 EUR będzie trzeba uiścić w dniu wyjazdu.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny po Mszy św.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek, (17.07.2020, godz. 18:45) Krybus S., Harnos W., Jurecki T., Bara D., Gwóźdź K. i Bombelek M. a w piątek za dwa tygodnie (24.07.2020, godz. 18:45) Pokarmis M., Tumulka R., Stoińska M., Rusińska R., Gilge A. i Ficoń A.

Udostępnij: