Regulamin płatności

 1. Dokonując płatności na naszej stronie (z wyjątkiem płatności ze wskazanym celem "Pomod Ukrainie") składasz ofiarę na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Łubowice, ul. Eichendorffa 22, 47-411 Rudnik. NIP 639-144-93-73, REGON 040074355.
 2. Dokonując płatności na cel "Pomoc Ukrainie" składasz ofiarę na rzecz Parafialnego Stowarzyszenia Caritas "Błękitne Anioły" z siedzibą przy Parafii Narodzenia NMP Łubowice, ul. Eichendorffa 22, 47-411 Rudnik. NIP 6392017569.
 3. Płatności są realizowane za pośrednictwem platformy PayU.
 4. Ofiary są przeznaczane na cele kultu religijnego realizowanego w naszej parafii. Ofiary z celem "Pomoc Ukrainie" są przekazywane na konto Parafialnego Stowarzyszenia "Błękitne Anioły".
 5. Jeśli wpłata została dokonana omyłkowo, lub po prostu zmieniłeś zdanie, może ona zostać zwrócona w ciągu 14 dni. W takim wypadku prosimy o kontakt telefoniczny (32 410 67 90) lub e-mail: parafia@lubowice.eu i podanie daty złożenia ofiary, imienia i nazwiska ofiarodawcy oraz wysokości ofiary.
 6. Nie będą zwracane wpłaty dokonane anonimowo (bez podania imienia i nazwiska przy wpłacie).
 7. Zwrot ofiary może nastąpić kanałem, którym została dokonana lub innym kanałem po uzgodnieniu szczegółów z parafią.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Podanie Twoich danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu) jest dobrowolne.
 2. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji transakcji. W przypadku nie podania adresu e-mail transakcja nie może dojść do skutku.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Eichendorffa 22, 47-411 Łubowice, tel. 32 410 67 90 reprezentowana przez Ks. proboszcza Andrzeja Styrę dla potrzeb realizacji celów Kościoła rzymskokatolickiego, na podstawie dobrowolnej zgody.
 4. Twoje dane osobowe są udostępniane firmie PayU w zakresie koniecznym do realizacji transakcji. Z polityką prywatności firmy PayU można się zapoznać tutaj.
 5. Administrator nie zbiera ani nie przetwarza danych Twojej karty kredytowej ani konta bankowego.
 6. Inspektorem Ochrony Danych w diecezji opolskiej jest Ks. Wojciech Lippa, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole, tel.: 77 454 38 37, fax: 77 453 79 61, e-mail: iod@diecezja.opole.pl).
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 8. Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
 9. Masz prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl.
Udostępnij: