Bierzmowanie

Poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świę­tego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Lumen gentium, 11). Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje jakby nie dopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889 § 1 i 890 KPK).

Przed Bierzmowaniem

Kurs przygotowawczy

Wybór imienia

Świadek bierzmowania

Czytaj więcej >
Liturgia sakramentu

Próby przed bierzmowaniem

Czas sprawowania sakramentu

Miejsce sprawowania sakramentu

Czytaj więcej >
Po Bierzmowaniu

Wpis do księgi chrztu

Świadectwo i pamiątka bierzmowania

Rocznica

Czytaj więcej >