I Komunia Święta

Przygotowanie

Dokumenty

Uczniowie spoza parafii

Przygotowanie do I Komunii Świętej
Przygotowanie do I Komunii Świętej obejmuje niedzielną i szkolną Mszę św., katechezę szkolną, comiesięczne spotkania w kościele parafialnym dla dzieci i rodziców, sakrament pokuty i pojednania oraz bezpośrednie próby przed uroczystością.

Dokumenty
Należy na początku roku szkolnego dostarczyć metrykę chrztu dziecka – dotyczy to tylko dzieci ochrzczonych poza naszą parafią.

Uczniowie spoza parafii
Rodzice dzieci spoza parafii Łubowice, którzy chcą, aby I Komunia Święta odbyła sie w naszej parafii, powinni poprosić swojego ks. proboszcza o pisemne zezwolenie na I Komunię Świętą poza parafią. Jeśli otrzymają taką zgodę są proszeni, aby dostarczyć w maju zaświadczenie od katechety o należytym przygotowaniu dziecka.

 

Udostępnij: