Rekolekcje adwentowe 2019

Jesteśmy w roku misyjnym, w którym chcemy zachować i rozszerzyć to, co otrzymaliśmy w czasie Misji Świętych.
Szczególną okazją do tego są tzw. Mocne Czasy w roku liturgicznym,
z których jednym jest Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa:
najpierw tego na końcu czasów, a później – od 17 grudnia – na Święta Bożego Narodzenia w tym roku.