Medialny przewodnik

Dla młodzieży

Medialny przewodnik

 

Drodzy Młodzi Przyjaciele, musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli - jak mawiał zmarły Prymas Tysiąclecia. Musicie ducha hartować i wznosić wysoko, aby móc jak orły przelatywać ponad wszelkim innym ptactwem, w przyszłość naszej Ojczyzny. Tylko będąc jak orły potraficie przebić się przez wszystkie życiowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie. Orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko, a nie pełzają po ziemi. Jednak czy będziecie mogli być jak orły zależy przede wszystkim od tego, komu pozwolicie rzeźbić w waszej duszy i w waszym umyśle.

ks. Jerzy Popiełuszko

 

Albert Einstein i inni wielcy na temat wiary w Boga

“Jesteśmy w sytuacji małego dziecka wchodzącego do olbrzymiej biblioteki wypełnionej książkami w wielu językach. Dziecko wie, iż ktoś musiał napisać te książki. Ale nie wie jak. Nie rozumie ono języków, w których książki te zostały napisane. Dziecko niewyraźnie dostrzega tajemniczy porządek w układzie ksiąg, ale nie wie, co to jest. Taki, wydaje mi się, jest stosunek nawet najbardziej inteligentnej istoty ludzkiej do Boga.”

Max Jammer “Einstein and Religion”, Princeton University Press), str. 48

"Im bardziej zgłębiam naukę, tym bardziej wierzę w Boga"
"Nauka bez religii jest kulawa, a religia bez nauki ślepa"

Alice Calaprice ”The Quotable Einstein” (Princeton University Press: Princeton, New Jersey)

ZAKŁAD PASCALA

Jeżeli Bóg istnieje, to my: - wierząc w Niego, zyskujemy wieczność, - nie wierząc w Niego, tracimy wszystko.
Jeżeli Boga nie ma, to my: - wierząc w 'niego', nic nie tracimy, - nie wierząc w 'niego', też nic nie tracimy.
Wniosek: Z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się wierzyć niż nie wierzyć.

„Nie możemy wybierać tylko tego, co odpowiada naszym upodobaniom, fantazji czy formacji naukowej lub filozoficznej naszego umysłu. Trudność lub niejasność jakiegoś zagadnienia nie jest wystarczającym powodem, żeby to zagadnienie lekceważyć”.

Dr. Alexis Carrel - noblista, pierwszy dokonał przeszczepu serca

Jak można podziwiać cudny porządek, jakim Bóg nasz kieruje wszechświatem, nie poczuwając się do uporządkowania życia, do zdobycia cnót, do uznania najpierw i we wszystkich rzeczach Stwórcy, jako źródła wszystkiego dobra.

Mikołaj Kopernik

WIĘCEJ:

 

CIEKAWE LEKTURY

 • Od niewiary do pełni prawdy, M.Piotrowski - droga ludzi wielkich i wybitnych do Boga;
 • Jak Kościół Katolicki zbudował zachodnią cywilizację?, T. E. Woods
 • Czarne Karty Kościoła, V. Messori
 • Przekroczyć próg nadziei, Jan Paweł II, V. Messori
 • FIDES ET RATIO, Wiara i Rozum, Jan Paweł II

Stopień naszego postępu w naukach musi być stopniem naszego wewnętrznego pogłębienia, naszego duchowego wzrostu. W przeciwnym razie w naszym wnętrzu powstaje wielka pustka, potężna szczelina, która nas głęboko unieszczęśliwi.
Dlatego samowychowanie! Tego domaga się nasz pełen wzniosłych idei rozum oraz zapał serca. Tego domaga się nasze społeczeostwo, tego domagają się przede wszystkim nasi bliźni, tego domaga się nasz czas. Musimy się uczyć kształtowania w nas mocnych charakterów.

o. J. Kentenich

KSIĄŻKI, KTÓRE POMAGAJĄ W SAMOWYCHOWANIU

 • Kształcenie charakteru, M. Pirożyński;
 • Szybuj z orłami, Bill Newman — dla tych, którzy chcą odkryć w sobie coś z orłów i poszybować wysoko;
 • Osobowość PLUS - Florance Littauer - zabawnie poznajesz swój temperament, jego mocne i słabe strony i co z tym dalej robić;
 • Z młodzieżą spokojnie o rodzicach, ks.P. Pawlukiewicz;
 • Jak postępowad ze starymi, Josh Mc Dowell;
 • Porozmawiajmy spokojnie o tych sprawach; Z młodzieżą spokojnie o wolności; Księża na Księżyc? Ks. P. Pawlukiewicz;
 • Zanim wybierzesz, MP Wolochowiczowie - kompendium niezbędnej dla starszych nastolatków wiedzy.

 

DLA NARZECZONYCH

ŻYCIE DUCHOWE, ŻYCIE W PRAWDZIE

 

KLASYKA DUCHOWOŚCI

 • Wyznania, św. Augustyn;
 • O Naśladowaniu Jezusa, T. A Kempis;
 • Dzieje Duszy, św. Teresa od Dzieciątka Jezus;
 • Świętość w życiu codziennym, M. Nailis;
 • Myśli. B. Pascal, rozważania genialnego matematyka;
 • Dar i Tajemnica - historia powołania Jana Pawła II.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA O BOGA I MORALNOŚĆ

 • Odpowiem na twoje pytania - odpowiada Jan Paweł II;
 • Religie, zbawienie, prawdy wiary, J.Salij;
 • Przyczyny wiary, S. Hahn, - książka idealna dla studentów i nie tylko, „jak” i „dlaczego” naszej wiary, prosto i na temat;
 • Racjonalne podstawy wiary, T. Piotrowski- od rozumu do wiary;
 • Mała historia Największego, M. Lutz - pełna humoru polemika psychiatry i teologa ze współczesnymi ateistami i fałszywymi prorokami;
 • Katolicki pomocnik towarzyski, dialog z ateistami S. Zatwardnicki;

 

DOBRE KSIĄŻKI HISTORYCZNE O POLSCE

 • Wielka Historia Polski, G. Kucharczyk;
 • Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, F. Koneczny;
 • Co Polska dała światu? Czarna legenda Polski, J.R. Nowak;
 • Ideał Polskości, ks. Cz. Bartnik.

 

WIELKIE ŚWIADECTWA ZNANYCH LUDZI

 • Od niewiary do pełni prawdy, M. Piotrowski - świadectwa znanych naukowców, pisarzy, innowierców o drodze do Jezusa;
 • Katolik frajerem/Ofiarą, Z. Kaliszuk - polscy celebryci o wierze;
 • M. Jakimowicz- świadectwa muzyków rokowych;
 • Ocalona z piekła. Wyznania modelki, A.Golędzinowska;
 • Nawrócona Wiedźma, Patrycja Hurlak;
 • Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń, Nick Wujcic;
 • Łzy Racheli - historia tej dziewczyny odmieniła wielu;
 • Silniejszy od nienawiści, T. Guenard - wyznania boksera;
 • Złożyłem obietnicę, N. Legrottaglie - znany piłkarz o wierze;
 • Przebacz mi Nataszo!, S.Kurdakow - agent KGB w drodze do wiary;
 • Franciszkanin z „SS” - książka akcji, powołanie w próbie wojny;
 • Powody, aby wierzyć, R. Tesoriero - adwokat i dziennikarz o wierze;
 • Kiedy znów zacząłem myśleć o Bogu, P. Seewald - odmienił go papież;
 • Spotkałem Boga, Credo, A. Frossard - filozof o swoim nawróceniu;
 • Ręka Boga, B. Nathanson - lekarz, który przejrzał dzięki technice;
 • Chrześcijaostwo po prostu, C.S. Lewis;
 • Ortodoksja, Obrona wiary, K.G. Chesterton;
 • W domu najlepiej, S.K. Hahn - z wroga stał się obroocą Kościoła;
 • Dlaczego Kościół Katolicki ma rację? M. Coren;
 • Byłem Rabinem Rzymu, E. Zolli - świadectwo Rabina;
 • Byłam feministką, L. V. Murray - utraciła, by odzyskad wiarę;
 • Twój Nowy Styl, T. Tomeo - prezenterka TV o wierze i stylu kobiety;
 • Od złudzenia do prawdy, G. Polo - dentystka o nawróceniu;
 • Bartolo Longo - od kapłaństwa szatana do apostoła różańca.

 

WYBRANE STRONY INTERNETOWE

 

Z NAUCZANIA Jana Pawła II do młodych

...Młodość nie jest po prostu okresem przejściowym miedzy dorastaniem a wiekiem dojrzałym, lecz czasem w życiu, który Bóg daje każdemu człowiekowi jako dar i zadanie.
Czasem w którym należy szukać - tak, jak młodzieniec z Ewangelii (por. Mt 19,20) - odpowiedzi na zasadnicze pytania i odkryć nie tylko sens życia, lecz także konkretny projekt, zgodnie z którym należy je budować.
Od wyborów, jakich w tych latach dokonacie... zależeć będzie wasza przyszłość osobista, zawodowa i społeczna: młodość jest czasem, w którym kładzie się fundamenty; okazją, której nie można stracić, bo więcej już się nie powtórzy!

Wy jesteście nadzieją Kościoła i świata - wy jesteście moją nadzieją".                     

Jan Paweł II 26.05.02

...Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego — tak dzisiaj ja, którego również nazywacie „ojcem”, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką:
o dar mądrości;
o dar rozumu;
o dar umiejętności czyli wiedzy;
o dar rady;
o dar męstwa;
o dar pobożności czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała wreszcie
o dar bojaźni Bożej, o którym mówi Psalmista, że jest on początkiem mądrości (por. Ps 110).

Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec — i pozostaocie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła, związani z najgłębszym nurtem jego dziejów, i będziecie wówczas trwać w wieczerniku dziejów narodu.

Warszawa,1979

Wy, drodzy młodzi, macie mniej więcej tyle samo lat co Jan i to samo pragnienie, aby być z Jezusem. Dzisiaj to właśnie was Chrystus wyraźnie prosi, byście „wzięli Maryję do siebie”, przyjęli Ją „do waszych dóbr”, aby od Niej, która „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19) uczyć się wewnętrznej dyspozycji słuchania oraz postawy pokory i hojności, które wyróżniały Ją jako pierwszą współpracownicę Boga w dziele zbawienia. To Ona, pełniąc swą matczyną posługę, uczy was i formuje aż Chrystus ukształtuje się w was w całej pełni. (por. Rosarium Virginis Mariae, 15)

Zawierzcie się Jej z pełną ufnością, a zajaśniejecie pięknem Chrystusa! Otwarci na powiew Ducha staocie się nieustraszonymi apostołami, zdolnymi rozprzestrzeniać wokół was ogień miłości i światło prawdy. W szkole Maryi odkryjecie konkretne zadania, których Chrystus od was oczekuje, nauczycie się stawiać Go na pierwszym miejscu w waszym życiu, ukierunkowywać na Niego myśli i działania.

Rzym, 2003

ISTOTNE W MŁODOŚCI MODLITWY

Duchu św. Ty jesteś duszą mojej duszy.
Wielbię Cię w najgłębszej pokorze i proszę:
Oświecaj mnie i wzmacniaj, prowadź, bądź mi pociechą.
Odsłoń mi Twoje zamiary wobec mnie
O ile to o dpowiada odwiecznym planom Boga Ojca.


Daj mi poznać, czego żąda ode mnie odwieczna miłość,
Daj mi poznać, co mam czynić,
Daj mi poznad co mam wycierpieć
Jakie krzyże mam w cichości i pokorze przyjąd i cierpliwie znosić.

Duchu święty, pozwól mi rozpoznać wolę Twoją i wolę Ojca,
Gdyż całe moje życie winno byd trwałym, nieustannym potwierdzeniem
Wszystkich życzeń i pragnień najlepszego Ojca w Niebie.Amen

Modlitwa o pokój - franciszkańska wyzwalająca z egoizmu

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść,
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda,
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie,
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz,
światło tam, gdzie panuje mrok,
radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać,
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć,
nie tyle szukać miłości, co kochać.

Albowiem dając, otrzymujemy,
wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do nowego życia
w Jezusie Chrystusie Panu naszym.
Amen.

Modlitwa o pogodę ducha

„Boże użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego”.

Mały akt oddania się Maryi

O Pani moja i Matko moja,
Tobie poświęcam się całkowicie.
Ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, c
ałego siebie bez żadnych zastrzeżeń.
A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko,
to proszę Cię strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra.
Amen.

o. Zucci 1604

 

Udostępnij: