Informacje duszpasterskie

23.01.2022 - 30.01.2021

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W ubiegłą niedzielę na opał zebraliśmy 3 686,30 PLN oraz 3,50 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne lub korzystającym z mikropłatności na stronie parafii.

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Towarzyszy mu hasło zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2).  Zachęcam do modlitwy intencji pojednania i pokoju.

Zgodnie z wolą Papieża Franciszka dzisiejsza trzecia niedziela Okresu Zwykłego każdego roku ma być w kościele przeżywana jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona przypomnieć wszystkim, pasterzom i wiernym o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią.

Z powodu objęcia części zespołu kwarantanną, dzisiejszy koncert w kościele św. Mikołaja w Raciborzu został odwołany.

We wtorek o godz. 18:00 do salki parafialnej zapraszam na spotkanie Parafialną Radę Duszpasterską i Ekonomiczną.

W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna i spotkanie formacyjne dla uczniów VI kl. Szkoły Podstawowej.

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna w dni powszednie przez pół godziny po Mszy św.

Diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje liturgicznykurs dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego. Będzie on miał miejsce w soboty Wielkiego Postu: 5, 12, 19 marca 2022 r. Zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego oraz pracownicy mediów publicznych, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgicznych, maja obowiązek okazać przed rozpoczęciem celebracji zaświadczenie o ukończeniu takiego kursu. Zgłoszenia w terminie do 18 lutego przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu (tel. 77 44 32 130 lub na adres e-mail: wd@diecezja.opole.pl). Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć pismo rekomendujące od proboszcza parafii.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.

Udostępnij: