Jak słuchać rodziców?

IV Przykazanie dla młodzeży

Jak słuchać rodziców?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Biblii i Katechizmu Kościoła Katolickiego

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie (Wj 20, 12)

…Był im poddany (Łk 2, 57)

Pan Jezus sam przypomniał ważność tego "przykazania Bożego" (Mk 7, 8-13)

Apostoł uczy: "Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi" (Ef 6, 1-3)

KKK 2199: Czwarte przykazanie jest wyraźnie skierowane do dzieci, określając ich relację do ojca i matki, która jest najbardziej powszechna. Dotyczy również związków pokrewieństwa z innymi członkami rodziny. Domaga się okazywania czci, miłości i wdzięczności dziadkom i przodkom. Obejmuje wreszcie obowiązki uczniów względem nauczycieli, pracowników względem pracodawców…

KKK 2215: Szacunek dla rodziców (cześć synowska) wynika z wdzięczności wobec tych, którzy przez dar życia, swoją miłość i pracę wydali na świat dzieci i pozwolili im wzrastać w latach, w mądrości i w łasce. "Z całego serca czcij swego ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj! Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali?" (Syr 7, 27-28)

KKK 2216: Szacunek synowski przejawia się w prawdziwej uległości i posłuszeństwie. "Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki... Gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz; gdy budzisz się - mówią do ciebie" (Prz 6, 20-22). "Syn mądry miłuje karcenie, naśmiewca nie słucha nagany" (Prz 13, 1).

KKK 2217: Tak długo jak dziecko mieszka z rodzicami, powinno być posłuszne każdej prośbie rodziców, która służy jego dobru lub dobru rodziny. "Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu" (Kol 3, 20) 11 . Dzieci mają także słuchać rozsądnych zarządzeń swoich wychowawców i tych wszystkich, którym rodzice je powierzyli. Jeśli jednak dziecko jest przekonane w sumieniu, iż jest rzeczą moralnie złą być posłusznym danemu poleceniu, nie powinno się do niego stosować.
Wzrastając, dzieci będą nadal szanować swoich rodziców. Będą uprzedzać ich pragnienia, chętnie prosić o rady i przyjmować ich uzasadnione napomnienia. Posłuszeństwo wobec rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek, który jest im należny na zawsze. Ma on bowiem swoje źródło w bojaźni Bożej, jednym z darów Ducha Świętego.

KKK 2218: Czwarte przykazanie przypomina dzieciom już dorosłym o ich odpowiedzialności wobec rodziców. W miarę możności powinny one okazywać im pomoc materialną i moralną w starości, w chorobie, samotności lub potrzebie. Jezus przypomina o tym obowiązku wdzięczności.

 

Pan uczcił ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził
.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.

Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. (Syr 3, 2-6)

Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił...
Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca,
a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę. (Syr 3,12-13. 16)

KKK 2219: Szacunek synowski sprzyja harmonii całego życia rodzinnego; obejmuje on także związki między braćmi i siostrami. Szacunek wobec rodziców opromienia całe środowisko rodzinne. "Koroną starców - synowie synów" (Prz 17, 6). "Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znoście siebie nawzajem w miłości" (Ef 4, 2).

KKK 2220: Chrześcijanie są zobowiązani do szczególnej wdzięczności tym, od których otrzymali dar wiary, łaskę chrztu i życie w Kościele. Wdzięczność ta dotyczy rodziców, dziadków, innych członków rodziny, duszpasterzy, katechetów, nauczycieli lub przyjaciół.

KKK s.501nn: Poszanowanie IV-tego przykazania zapewnia, wraz z owocami duchowymi, doczesne owoce pokoju i pomyślności. Natomiast niezachowywanie go przynosi wielkie szkody wspólnotom i osobom ludzkim.

 

LEKTURY PORUSZAJĄCE NASZE ODNIESIENIE DO RODZICÓW

 • Z młodymi spokojnie o rodzicach, Ks. P. Pawlukiewicz;
 • Jak postępować ze starymi, J. Mc. Dowell;
 • Rekolekcje dla twardzieli, Brat Efrem;
 • Osobowość Plus, F. Littauer - by lepiej poznać siebie.

 

WYBRANE ŚWIADECTWA:

 • Radykalni, M. Jakimowicz – świadectwa muzyków rokowych;
 • Ocalona z piekła, A.Golędzinowska - wyznania modelki;
 • Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. Nick Wujicic;
 • Łzy Racheli– historia tej dziewczyny odmieniła wielu;
 • Silniejszy od nienawiści, T. Guénard - wyznania boksera;
 • Franciszkanin z „SS”, G Goldmann - prawdziwa historia;
 • „Nie wiecie jak jesteście piękni”, M.Rogalska;
 • www.espe.pl - Nauczanie JP II do młodych ze świadectwami; 
 • www.droga.com.pl
 • www.milujciesie.org.pl
 • www.dda.pl
 • www.rcs.org.pl
 • Mały Gość Niedzelny

 

Jak słuchać rodziców, gdy ma się naście lat, a oni traktują nas wciąż jak małe dzieci.

 1. Uświadom sobie, że rodziców sobie nie wybieramy, oni są naszym zadaniem. To Ty możesz się zmienić.
 2. Uświadom sobie, że większość rzeczy, które masz zawdzięczasz rodzicom i jeszcze jakiś czas tak będzie.
 3. Uświadom sobie, że teraz widzisz rodziców w nieco krzywym zwierciadle krytyki; tak jakby się urodzili na innej planecie...i nie mieli pojęcia o życiu.
 4. Bądź gotów na cierpienie, na bolesne doświadczenia, codziennie na trzy przykre dla Ciebie niespodzianki i wlicz je w koszt budowania przyjaźni z rodzicami.
 5. Odnoś się do rodziców zawsze z szacunkiem, niezależnie od tego, jak sam zostaniesz przez nich potraktowany.
 6. TV i PC nic nie czują, serce mamy przeżywa wszystko!
 7. Rodzina jest najlepszym polem doświadczalnym, tu uczysz się dialogu, cierpienia, szczerości, bycia sobą wykorzystaj to maksymalnie. To najlepiej przygotowuje do dorosłego życia, do budowania jedności między ludźmi.
 8. Im trudniejsze masz teraz relacje i sytuację, tym więcej możesz się nauczyć. Każda trudność jest okazją do nabycia nowych umiejętności.
 9. Odbieraj rodziców na falach Bożych, czytaj między wierszami, co chce mi powiedzieć przez nich Bóg, zastanawiaj się, co kryje się za ich słowami: troska, niepokój, zmęczenie, jakieś niepowodzenie, wołanie o pomoc…
 10. uświadom sobie, że oni naprawdę chcą twojego dobra i wyrażają to, jak potrafią
 11. pamiętaj, im atrakcyjniejsza dziewczyna, im przystojniejszy chłopak, tym większa może być obawa niepokój, lęk rodziców
 12. Wsłuchaj się uważnie w ich krytykę i uwagi- znajdziesz w nich konkretny, choć może boleśnie podany materiał do pracy nad sobą.
  1. „zgadzam się na wasze uwagi” - w wolności bądź gotów na to, czego i tak nie unikniesz.
  2. słuchaj, ale niektórych uczynków (jeśli były złe) nie naśladuj (tata mówi nie pal – sam pali)
 13. Bądź uprzedzająco posłuszny. Domyślaj się ! Nie czekaj aż znowu Cię poproszą, uprzedź ich oczekiwania; już tyle lat słyszałeś, co masz robić. Pytaj częściej: w czym mogę pomóc i jak to zrobić ?
 14. Kontroluj sam siebie, najlepiej za pomocą pisemnej samokontroli, zanim cię upomną, sam spytaj, czy dobrze, czy są z ciebie zadowoleni, jakie mają uwagi.
 15. Przyjdź 5 min. wcześniej i opowiedz krótko o wszystkim, zanim opowie to z dodatkami sąsiadka
 16. Bądź szczery. To dotyczy także szkoły: …coś mi dzisiaj nie poszło, tak się starałem, ale…
 17. Rób zawsze więcej niż tylko to, co musisz, a rodzice dadzą ci więcej wolności.
 18. Jeśli rodzice nie ustalili waszych obowiązków, stosuj zasadę pierwszeństwa. Kto służy króluje.
 19. Nie bądź zazdrosny o rodzeństwo, ty daj dobry przykład, rób swoje, nie oglądaj się na innych, nie czekaj aż cię pokochają , ale pokochaj pierwszy.
 20. W sytuacjach wątpliwych, lepiej posłuchaj rodziców
 21. Módl się codziennie za rodziców, np.:
  Boże, nasz Ojcze, TY dałeś mi rodziców, którym wiele zawdzięczam. Pomóż nam proszę, znaleźć drogi do wzajemnego zrozumienia, obdarz nas cierpliwą i przebaczającą miłością. Spraw, abyśmy szukając Twojej woli, mogli się wzajemnie ubogacać doświadczeniami naszego życia: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży…

Jak możesz rozpoznać, czy to, co robisz jest złe, czy dobre? - z książki „ Jak postępować ze starymi”, Josha Mc Dowella.

Pomyśl, o czymś, co chcesz zrobić i odpowiedz sobie na te lub podobne pytania:

 • Test osobisty. Jeśli to zrobię, uczyni mnie to lepszym, czy gorszym chrześcijaninem?
 • Test praktyczny. Jeśli to zrobię, przyniesie to pożądane, czy też niepożądane skutki?
 • Test społeczny. Jeśli to zrobię, wpłynie to na innych, by byli lepszymi, czy gorszymi chrześcijanami?
 • Test powszechności. Czy można przypuszczać, że wszyscy by to zrobili?
 • Test biblijny. Czy jest to wyraźnie zakazane w Piśmie Świętym?
 • Test zarządcy. Jeśli to zrobię, rozwinę, czy zmarnuję talenty, którymi mnie Bóg obdarował?
 • Test misjonarski. Jeśli to zrobię, czy to pomoże, czy przeszkodzi w rozszerzaniu się królestwa Bożego na ziemi?
 • Test charakteru. Jeśli to zrobię, uczyni mnie to wewnętrznie silniejszym, czy słabszym?
 • Test rozgłosu. Czy chciałbym, by dowiedzieli się o ty, moi przyjaciele?
 • Test zdrowego rozsądku. Jeśli to zrobię, czy pozostanę z zgodzie ze zdrowym rozsądkiem?
 • Test rodzinny. Jeśli to zrobię, przyniesie to mojej rodzinie zaszczyt, czy wstyd.

20.  Módl się codziennie za rodziców np.:

Boże, nasz Ojcze, TY dałeś mi rodziców, którym wiele zawdzięczam. Pomóż nam proszę, znaleźć drogi do wzajemnego zrozumienia, obdarz nas cierpliwą i przebaczającą miłością. Spraw, abyśmy szukając Twojej woli, mogli się wzajemnie ubogacać doświadczeniami naszego życia: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży…

Udostępnij: