Liturgia sakramentu

Miejsce i czas sprawowania

Obrzęd chrzu

Obrzędy wyjaśniające

MIEJSCE I CZAS SPRAWOWANIA

Sakramentu Chrztu w naszej parafii udziela się zasadniczo w ostatnią niedzielę miesiąca w czasie specjalnej Mszy św. chrzcielnej o godz. 10:30. Chodzi o to, by w ceremonii chrztu mogła wziąć udział wspólnota parafialna, która reprezentuje Kościół, do którego dziecko przez ten sakrament zostaje włączone. Jest to również okazja aby wierni przypomnieli sobie swój własny chrzest, podziękowali za łaski, które dzięki niemu uzyskali i na nowo uświadomili sobie zadania, które z faktu przyjęcka chrztu wynikają dla każdego ochrzczonego.

Rodzice wraz z dzieckiem i chrzestnymi przychodzą do koścoła przed rozpoczęciem Mszy św. i oczekują na kapłana przy wejściu pod chórem. Do kościoła należy przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę, które będę potrzebe w trakcie obrzędu. Na szacie może być umieszczone imię dziecka i data chrztu. 
Na początku Mszy św. kapłan podchodzi do oczekujących, pyta o imię dziecka oraz przyjmuje zobowiązanie rodziców i chrzestnych do wychowania dziecka w wierze katolickiej, po czym znaczy znakiem krzyża kandydata do chrztu. Po kapłanie znak krzyża na czole dziecka czynią rodzice i chrzestni, po czym uroczyście wprowadza się kandydata do chrztu do świątyni. Rodzice i chrzestni zajmują miejsce z lewej strony kościoła - na przeciw chrzcielnicy.

OBRZĘD CHRZTU

Po homilii następuje modlitwa wiernych z obrzędu chrztu zakończona wezwaniami do świętych. Następnie kapłan odmawia modlitwę o uwolnienie dziecka od wpływu złego ducha i od grzechu pierworodnego, po czym kładzie w milczeniu rękę na dziecku - starożytny gest szczególnego działania Ducha Świętego.
Następnie rodzice z dzieckiem i chrzestnymi udają się wraz z kapłanem do chrzcielnicy, gdzie kapłan poświęca wodę, która zostanie użyta do chrztu. Po wyrzeczeniu się szatana i wyznaniu wiary kapłan udziela chrztu w imię Trójcy Przenajświętszej, polewając trzykortnie głowę dziecka wodą nad chrzcielnicą.
Na znak radości z faktu odrodzenia się dziecka do życia Bożego i włączenia go do Kościoła, cała wspólnota śpiewa jeden raz "Chwała Ojcu..."

OBRZĘDY WYJAŚNIAJĄCE

Po chrzcie kapłan namaszcza szczyt głowy dziecka olejem krzyżma, jako symbol jego uczestnictwa w funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, po czym nakłada białą szatę, symbolizującą odrodzenie do nowego życia. Na koniec obrzędu chrzestny odpala od paschału świecę chrzcielną, która symbolizuje światło wiary w Chrystusa zmartwychwstałego.

Po obrzędach wyjaśniających rodzice udają się w procesji dookoła ołtarza, a kapłan kontynuuje sprawowanie Eucharysti od przygotowania darów ofiarnych.

Na zakończenie Mszy św. rodzice z dzieckiem i chrzestnymi udają się na środek kościoła, przed ołtarz, gdzie otrzymują specjalne, uroczyste błogosławieństwo końcowe.

 

Udostępnij: