Przed Chrztem

Dokumenty

Rodzice chrzestni

Nauka przedchrzcielna

DOKUMENTY
Po urodzeniu dziecka należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z następującymi danymi:

  • akt urodzenia dziecka
  • dane chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres.

Zgłoszenia dziecka do chrztu mogą dokonać tylko rodzice lub opiekunowie prawni.
Jeżeli dziecko nie należy do naszej parafii, należy przedstawić pisemną zgodę na chrzest z parafii zamieszkania.
W przypadku, gdy rodzice nie są związani sakramentalnym małżeństwem dodatkowo podpisują oświadczenie, że zobowiązują się do wychowania dziecka w wierze katolickiej. Gdy istnieją przeszkody do ślubu kościelnego rodziców, oświadczenie podpisują tylko sami rodzice dziecka. Jeżeli nie ma przeszkód do ślubu kościelnego, podobne oświadczenie muszą podpisać również rodzice chrzestni.

RODZICE CHRZESTNI
Aby chrzest mógł się odbyć musi być co najmniej jeden chrzestny. Jeżeli chrzestnych jest dwoje, to muszą to być mężczyzna i kobieta (nie może być dwóch mężczyzn ani dwie kobiety), którzy mają ukończone po 16 lat (mogą być wyjątki dla słusznej przyczyny), są katolikami po I Komunii św. i bierzmowaniu, prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić, są wolni od kar kościelnych (KPK 874). Chrzestni przynoszą zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję, z parafii swojego aktualnego zamieszkania (a więc nie z parafii chrztu św. czy z parafii gdzie są zameldowani, ale z parafii, do której aktualnie należą). Wystarczy jeżeli swoje zaświadczenia rodzice chrzestni przyniosą na samą ceremonię chrztu, choć dobrze jest jeśli dostarczą je wcześniej. 
Jeżeli nie można znaleźć ani jednego odpowiedniego chrzzestnego, chrzest odkłada się do czasu znalezienia przynajmniej jednego kandydata.

NAUKI PRZEDCHRZCIELNE
Rodzice oraz chrzestni przed chrztem są zobowiązani do uczestniczenia w nauce przedchrzcielnej, która obejmuje następujące tematy:

  • chrzest w perspektywie wiary Kościoła,
  • liturgia obrzędu chrztu,
  • rola i zadania rodziców i chrzestnych w wychowaniu w wierze,
  • oraz w instrukcję liturgiczną przygotowującą do udziału w celebracji chrztu dziecka.

Po nauce uczestnicy otrzymją zaświadczenie o uczestnictwie, które jest ważne przez 1 rok, dlatego warto w takiej nauce wziąć udział wcześniej, kiedy tylko rodzina dowie się, że spodziewa się potomstwa oraz pasują terminy. W nauce przedchrzcielnej można uczesntniczyć w dowolnej parafii.

W naszej parafii nauki przedchrzcielne odbywają się raz w miesiącu, w sobotę przed ostatnią niedzielą miesiąca po Mszy św. wieczornej. Chęć udziału w nauce należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej albo w zakrystii. Można to też zrobić przez wiadomość e-mail, wysłaną na adres parafii parafia@lubowice.eu. W wiadomości należy podać imiona i nazwiska uczestników.

Udostępnij: