Pokuta

Chrześcijanin, który po grzechu pod wpływem Ducha Świętego przystępuje do sakramentu pokuty, powinien przede wszystkim całym sercem nawrócić się do Boga. To wewnętrzne nawrócenie serca, zawierające żal za grzechy i postanowienie nowego życia, wyraża się przez wyznanie grzechów wobec Kościoła, przez należyte za­dośćuczynienie i poprawę życia. Bóg zaś udziela odpusz­czenia grzechów za pośrednictwem Kościoła, który działa przez posługę kapłanów (Obrzędy pokuty - OP 6).

Przed spowiedzią

Rachunek sumienia

Żal za grzechy

Mocne postanowienie poprawy

Czytaj więcej >
Spowiedź

Modlitwa za spowiednika

Modlitwa przed spowiedzią

Spowiedź

Czytaj więcej >
Po spowiedzi

Modlitwa po spowiedzi

Wypełnienie pokuty

Zadośćuczynienie za grzechy

Czytaj więcej >