Zapytanie ofertowe

                                polski_ad                                                                                               bgz

 

Parafia rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łubowicach, ul.Eichendorffa 22, 47-411 Łubowice, ogłasza zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego nr 1/2024 na przeprowadzenie prac renowacyjnych przy witrażach w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łubowicach.

Zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 Zapytanie Ofertowe

 Wzór umowy 

 

Termin realizacji zamówienia : nie dłużej niż do 30 listopada 2024r.
Termin składania ofert: 20 maja 2024r. do godz. 15.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2024r. o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego.

Łubowice, 19 kwietnia 2024 r. 

 

 


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

Łubowice, 21 maja 2024 r.