Taufe

Chrzest jest źródłem i początkiem nowego życia w Chrystusie, z którego wyrasta całe życie chrześcijańskie.
Wyzwala on z grzechu, jednoczy z Chrystusem oraz wszczepia w Kościół i uzdalnia do pełnienia Jego misji.

Kościół podejmując starożytną praktykę chrztu dzieci, jest świadomy odpowiedzialności, jaką nakłada ten sakrament na całą wspólnotę parafialną, a przede wszystkim na rodziców i chrzestnych. Wymaga to podjęcia wysiłku ich przygotowania. Chodzi przy tym nie tylko o pomoc w podjęciu wszystkich zadań i wymogów związanych z udzielaniem dziecku chrztu, ale także o rozwój wiary samych rodziców i chrzestnych.

Przed Chrztem

Dokumenty

Rodzice chrzestni

Nauka przedchrzcielna

Weiterlesen >
Liturgia sakramentu

Miejsce i czas sprawowania

Obrzęd chrzu

Obrzędy wyjaśniające

Weiterlesen >
Po Chrzcie

Odnotowanie faktu chrztu

Pamiątka chrztu

"Roczek"

Weiterlesen >