Liturgia sakramentu

Miejsce i czas sprawowania

Obrzęd chrzu

Obrzędy wyjaśniające

w przygotowaniu

Freigeben: