Ślub kościelny po cywilnym

Formalności

Narzeczeni nie później niż na 3 miesiące przed ślubem przychodzą spisać protokół przedślubny do Kancelarii Parafialnej z następującymi dokumentami:

□ akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego;

□ dowody osobiste;

□ metryki chrztu św. (najświeższej daty – są ważne przez 6 miesięcy);

□ świadectwa przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (gdy fakt przyjęcia tego sakramentu nie jest odnotowany w metrykach chrztu św.);

□ świadectwa (lub inne dokumenty, np. Indeks Nauki Religii) ukończenia nauki religii w szkole ponadgimnazjalnej;

□ zaświadczenie o ukończeniu pełnego kursu nauk przedmałżeńskich;

□ zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej (jeżeli takich spotkań nie obejmował kurs nauk przedmałżeńskich);

□ dane świadków (nazwisko, imiona, adres zameldowania, data urodzenia, nr dowodu osobistego, miejsce i data wydania dowodu osobistego);

□ należy znać również datę i parafię Pierwszej Komunii św., daty urodzenia rodziców, zawody rodziców i ich drugie imiona.

Freigeben: