Ślub konkordatowy

Formalności


Narzeczeni nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu wpierw zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego (USC). Nie można tego zrobić wcześniej, ponieważ zaświadczenia z USC są ważne dokładnie przez 6 miesięcy (licząc od daty ślubu wstecz), po upływie 6 miesięcy tracą ważność i trzeba pobrać nowe.


Następnie, narzeczeni, nie później niż na 3 miesiące przed ślubem przychodzą spisać protokół przedślubny do Kancelarii Parafialnej z następującymi dokumentami:

□ 3 zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego;

□ dowody osobiste;

□ metryki chrztu św. (najświeższej daty – są ważne przez 6 miesięcy);

□ świadectwa przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (gdy fakt przyjęcia tego sakramentu nie jest odnotowany w metryce chrztu św.);

□ świadectwa (lub inne dokumenty) ukończenia nauki religii w szkole ponadgimnazjalnej

□ zaświadczenie o ukończeniu pełnego kursu nauk przedmałżeńskich;

□ zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej (jeżeli takich spotkań nie obejmował kurs przedmałżeński);

□ dane świadków (nazwisko, imiona, dokładny adres zameldowania, data urodzenia, nr dowodu osobistego, miejsce i data wydania dowodu osobistego);

□ należy znać również datę i parafię Pierwszej Komunii św., daty urodzenia rodziców, zawody rodziców i ich drugie imiona.

Freigeben: