Po spowiedzi

Modlitwa po spowiedzi

Wypełnienie pokuty

Zadośćuczynienie za grzechy

MODLITWA PO SPOWIEDZI

Po spowiedzi pozostanę chwilę w modlitewnym skupieniu. Dziękując Bogu za przebaczenie, można odmówić następującą modlitwę:

Boże, Źródło miłosierdzia i wszelkiego dobra, tak umiłowałeś świat, że swojego Syna wydałeś dla mego zbawienia. On zbawił mnie przez mękę na krzyżu, przez swoją śmierć dał mi nowe życie, a przez swoje zmartwychwstanie otworzył mi drogę do chwały. Przez Niego pokornie Cię proszę: spraw, niech trwa we mnie bo- jaźń i miłość ku Tobie, w moim sercu wiara, w postępowaniu sprawiedliwość, w czynach łagodność, w mowie prawda, w obyczajach karność, abym mógł osiągnąć nagrodę życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

WYPEŁNIENIE POKUTY

Po spowiedzi należy wypełnić pokutę zadaną przez spowiednika.
Pokutę należy wypełnić do następne spowiedzi.
Po spowiedzi (jeżeli otrzymało się rozgrzeszenie) można przystąpić do Komunii św. nawet jeżeli jeszcze nie wypełniło się zadanej przez spowiednika pokuty.
Jeżeli pokuta nie zostanie wypełniona do następnej spowiedzi to należy to wyznać na początku następne spowiedzi.

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Dopełnieniem prawdziwego nawrócenia jest zadośćuczynienie za winy, poprawa życia oraz naprawa szkód. Rodzaj i miara zadośćuczynienia powinny być dostosowane do penitenta, aby każdy naprawił porządek, który naruszył, i został uzdrowiony z choroby, na którą cierpiał, odpowiednim lekarstwem. Pokuta powinna być zatem rzeczywiście lekarstwem na grzech i środkiem do odnowy życia (OP6c).

Freigeben: