Przed spowiedzią

Rachunek sumienia

Żal za grzechy

Mocne postanowienie poprawy

RACHUNEK SUMIENIA

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

Duchu Święty, który oświecasz każdego człowieka, dziś proszę Cię o szczególną pomoc: oświeć swoją łaską mój rozum, abym jasno poznał wszystkie moje grzechy, wzrusz moją wolę, bym za grzechy naprawdę żałował i szczerze je na spowiedzi wyznał.

Maryjo, Matko miłosierdzia, mój Aniele Stróżu i Święty Patronie, uproście mi łaski potrzebne do przyjęcia tego sakramentu. Amen

Ojczcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Polecamy stronę o spowiedzi z licznymi rachunkami sumienia dla różnych osób i w różnych sytuacjach: kliknij TUTAJ

ŻAL ZA GRZECHY – POSTANOWIENIE POPRAWY

Między aktami pokutującego pierwsze miejsce zajmuje żal, czyli „ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia na przyszłość”. Albowiem „do Królestwa Chrystusa możemy wejść tylko przez metanoję, to jest przez wewnętrzną przemianę całego człowieka, dzięki której zaczyna on właściwie myśleć, sądzić i układać swoje życie, przeniknięty tą świętością i miłością Boga, które w Jego Synu zostały ostatecznie objawione oraz w pełni nam udzielone”. Prawdziwość pokuty zależy od tej skruchy serca. Nawrócenie powinno dotknąć wnętrza człowieka, aby go coraz głębiej oświecać i coraz bardziej upodabniać do Chrystusa (OP 6a).

Freigeben: