Po Bierzmowaniu

Wpis do księgi chrztu

Świadectwo i pamiątka bierzmowania

Rocznica

Udzielenie sakramentu bierzmowania odnotowuje się w księdze bierzmowanych parafii udzielania bierzmowania.
Proboszcz miejsca bierzmowania powiadamia o fakcie przyjęcia bierzmowania parafię chrztu bierzmowanego (kan. 895 KPK) oraz parafię jego zamieszkania

Proboszcz parafii chrztu odnotowuje w księdze chrztów fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Proboszcz parafii zamieszkania w księdze bierzmowanych dokonuje adnotacji o fakcie przyjęcia sakramentu bierzmowania poza własną parafią.

Każdy bierzmowany otrzymuje świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania, zaopatrzone w pieczęć parafii i podpis proboszcza. Można w tym celu wykorzystać książeczkę Z Chrystu­sem przez życie, otrzymywaną przy chrzcie św. - jeżeli bierzmowany posiada taką książeczkę należy ją dostarczyć do kancelarii parafialnej celem dokonania wpisu.

Świadectwem posłuży się bierzmowany, chcąc dostąpić godności rodzica chrzestnego oraz przygotowując się do sakramentu małżeństwa.

Bierzmowani otrzymują również pamiątkę bierzmowania przygotowaną przez duszpasterstwo młodzieży naszej diecezji.

Po przyjęciu sakramentu bierzmowania w parafii jest organizowane nabożeństwo dziękczynne.

W rocznicę bierzmowania sprawowana jest Msza św. w intencji bierzmowanych.

Freigeben: